Vaalbrug Dolomiet (Vaalbrug Dolomite) - Proven Results since 1986.

Vaalbrug Dolomite - your friendly lime producing partner.

 Hier word dolomiet gemyn van ‘n hoë en konstante kwaliteit en waarde wat as dolomitiese landboukalk vir die landboubedryf verwerk word. As gevolg van die afsetting se hoë chemiese waardes word uitstekende resultate deurgaans in die landboumark as landboukalk behaal.

Vaalbrug is geleë aan die oewer van die Vaalrivier naby Orkney en bedien die Noord-Weste asook die Vrystaat van landboukalk. Die konstruksie industrie word ook bedien van dolomitiese aggregate van hoogstaande gehalte en kwaliteit en hierdie produkte word versprei tot so ver as De-Aar in die Karoo.

Vaalbrug Dolomiet 1

Vaalbrug Dolomite is an open-pit dolomite mine that was established in 1986. Here, dolomite mining is of a high and constant quality and value processed as dolomitic agricultural lime for the agricultural industry. Due to the high chemical values ​​of the deposit, excellent results are consistently achieved in the agricultural market as agricultural lime.

Vaalbrug is located on the banks of the Vaal River near Orkney and serves the North West as well as the Free State of Agricultural Lime. The construction industry is also served with high quality dolomitic aggregates and these products are distributed as far as De-Aar in the Karoo.

vaalbrug dolomite
vaalbrug dolomite 1

Jou Kalk-vennoot

Van die Dolomiet maak ons Dolomitiese Landboukalk , Dolomitiese aggregaat vir konstruksie en die boubedryf , Vuller vir die kunsmismark en ons verskaf ook skoon landbougips asook dolomiet en landbougipsmengsels vir die landboumark ( direk aan die boer).
Ons hoof produkte is Dolomitiese Landboukalk en Landbougips aan die Boer asook Mengsels van Landboukalk en gips aan die boer.
Ons doen ook Vervoer en aflewering van van bg. produkte as die boer dit afgelewer wil he, andersins reel hy sy eie Vervoer.
Ons Dolomitiese Landboukalk se registrasienommer by die misstofvereniging is B2189 en die van die Landbougips is B5477.

Vaalbrug Dolomite Logo

Your Lime Partner - Vaalbrug Dolomite

From the Dolomite we make Dolomitic Agricultural Lime, Dolomitic aggregate for construction and the construction industry, Filler for the fertilizer market and we also supply clean agricultural gypsum as well as dolomite and agricultural gypsum mixtures for the agricultural market (directly to the farmer).
Our main products are Dolomitic Agricultural Lime and Agricultural Gypsum, as well as Mixtures of Agricultural Lime and Gypsum which we supply to the Farmer.
We also do transportation and delivery of the above products if the farmer wants it delivered, otherwise he may arrange his own transport.
Our Dolomitic Agricultural Lime’s registration number with the Fertilizer Association is B2189 and that of the Agricultural Gypsum is B5477.

Ons verskaf produkte van uitstekende gehalte.

Ons produkte bevat min onsuiwerhede. Ons produkte bestaan uit 50% kalsiumkarbonate en 40% magnesiumkarbonate met geregistreerde ontledings van 90% totale karbonate wat uitstekende grondsuur neutralisasie meebring asook as plantvoedsel dien.
Vaalbrug Dolomiet verkoop ook kalk en gipsmengsels wat GREENTOP noem word. Greentop 10, 20, 40 en 50. Dit beteken dat, by die kalk word 10% ,20% ,40% of 50% gips bygemeng.

We provide excellent quality products.

Vaalbrug Dolomite – Our products contain few impurities. Our products consist of 50% calcium carbonates and 40% magnesium carbonates with registered analyzes of 90% total carbonates that provide excellent soil acid neutralization as well as plant foods.
Vaalbrug Dolomite also sells lime and gypsum mixtures called GREENTOP.  Greentop 10, 20, 40 and 50. This means that 10%, 20%, 40% or 50% of gypsum is added to the lime.

Vaalbrug Dolomite Tests

Wat is dolomiet en landboukalk?

Dolomiet word op ‘n opegroewe-basis ontgin. Die dolomiet word gebruik vir dolomitiese landboukalk produkte.

Landboukalk word dikwels kalksteen genoem, wat tot ‘n fyn deeltjiegrootte gemaak is en op suur grond aangebring word. Kalk word gekies omdat dit so ‘n groot hoeveelheid kalsium bevat, wat werk om die pH van die grond te neutraliseer.

Benewens hierdie, kan landboukalk ook die vermoë van plantegroei verhoog om noodsaaklike voedingstowwe uit die grond op te neem. 

Die eerste voor die hand liggende voordeel van die gebruik van landboukalk is dat dit keer op keer bewys is om die pH-vlak van die grond effektief te balanseer en die plantgesondheid te verbeter. Grond wat suur geword het as gevolg van gereelde oessiklusse of suurreën, maak dit moeilik om voedingstowwe deur die wortelstelsel van ‘n plant op te neem of selfs om die water deur die aarde te binnedring.

As die grond geneutraliseer word, word hierdie probleme uitgeskakel en kan plantegroei floreer. Kalk stimuleer ook die groei en verhoog die aktiwiteit van mikro-organismes in die grond wat kan help met die groeitoestande.

If you are looking for agricultural lime, gypsum, crusher stone and crusher sand, then contact us. 

Vaalbrug Dolomiet deliver to business and farms in or near the below locations.  (Up to about 300km from Viljoenskroon.)

Alberton
Allanridge
Balfour
Bethlehem
Bloemfontein
Bloemhof
Boksburg
Bothaville
Brandfort
Brits
Bronkhorstspruit
Bultfontein
Carletonville
Christiana
Clocolon
Coligny
Cullinan
Delmas
Deneysville
Derby
Fochville
Frankfort
Germiston
Harrismith
Hartbeesfontein
Heidelberg

Heilbron
Hennenman
Hertzogville
Hoopstad
Jan Kempdorp
Kimberley
Klerksdorp
Koppies
Koster
Kroonstad
Krugersdorp
Ladybrand
Leeudoringstad
Lichtenburg
Lindley
Marquard
Midrand
Nigel
Odendaalsrus
Orkney
Ottosdal
Papierstad
Parys
Potchefstroom
Pretoria
Randfontein

Reitz
Rustenburg
Sasolburg
Senekal
Springs
Standerton
Steynsrus
Stilfontein
Tembisa
Theunissen
Vanderbijlspark
Ventersburg
Ventersdorp
Vereeniging
Verwoerdburg
Vierfontein
Viljoenskroon
Villiers
Virginia
Vrede
Vredefort
Warrenton
Welkom
Wesselsbron
Westonaria
Winburg
Wolmaranstad

Address:
No 577
Viljoenskroon District
9520

Phone:
Office: 018 011 0011
Cell: 082 776 5895
email: vaalbrug@iafrica.com
Website: https://www.vaalbrugdolomiet.co.za/

Vaalbrug Map

         All rights reserved. With love created by Zillion Leads.  www.zillionleads.co.za   ♥